Vídeo-resumen del Ironman de Barcelona

Miquel Blanchart acabó 4º.